Лекция против агресията – 02.05.2017 г.   

http://dox.bg/files/dw?a=cbe69f4f0c

Клипчето от лекцията може да се гледа и свали на адрес  

https://www.youtube.com/watch?v=LEnQixDk_FY

 

Лекция против агресията - http://dox.bg/files/dw?a=9d2131e4b5

Банско - http://dox.bg/files/dw?a=3304f8de68