Нашето училище е ОУ "Христо Ботев" - Асеновград. Намира се в центъра на града, на десния бряг на река Чая.
Ние се гордеем с нашето училище и с неговата 70-годишна история!