Екскурзия до Копривщица - 21.10.2017 г.

Активиран е линк за публичен достъп: 
https://dox.bg/files/dw?a=1a4d3d07be

 

Активиран е линк за публичен достъп: 
https://dox.bg/files/dw?a=4dd095d6c0

 

Активиран е линк за публичен достъп: 
https://dox.bg/files/dw?a=4292b484fd