НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

 


03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I - XII клас
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

 

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

 

07.02.2018 г. – I - XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

 

01.06.2018 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V - VII
 

 

 

Учебници, тетрадки и помагала  за трети клас
1. Български език – 1 тетрадка с широки редове от 60 листа /задължително с полета/. 
2. Читанка – 1 тетрадка с широки редове от 40 листа /задължително с полета/.
3. Математика – 1 тетрадка с широки редове от 60 листа. За чертане: винаги да се носят черен молив и линия/триъгълник/.
4. Човекът и обществото - 1 тетрадка от 40 листа /задължително с полета/.
5. Човекът и природата - 1 тетрадка от 40 листа /задължително с полета/.
6. Изобразително изкуство – блок за рисуване, дебела и тънка четка, водни бои, флумастери, цветни моливи, покривка, бурканче за вода, легенче или капачката на бурканчето.
7. Домашен бит и техника – гланцово блокче, ножица, лепило, пластелин.
8. ЗИП – БЕЛ – помагало „Чета с разбиране”, ще се използва и тетрадката по български език.
9. ЗИП – математика – няма помагало, ще се използва тетрадката по математика и понякога сборникът по математика.
Учебниците по учебните предмети се получават от училището и се предават в края на учебната година. Те не са нови и е нужно да се подлепят и подвържат добре. Да се поставят етикети. В тях не се пише, подчертава и рисува. Когато се скъса или загуби учебник, той се заплаща в троен размер.
Помагала   

Седмично разписание на учебните часове за II учебен срок

Час

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1час

8,00-8,40ч.

1

Български език и литература

Български език и литература

Музика

Математика

Български език и литература

2 час

8,50-9,30ч.

2

Български език и литература

Български език и литература

Математика

ЗИП- български език и литература

Български език и литература

3 час

9,40-10,20ч.

3

Математика

Математика

Български език и литература

Човекът и обществото

ЗИП-математика

 

 

От 10,20 

до 10,40 ч.                              

-

Голямо

междучасие

4 час

10,40-11,20ч.

4

Домашен бит и техника

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Английски език

Английски език

5 час

11,30-12,10ч.

5

Английски език

Човекът и природата

Изобразително изкуство

Физическо възпитание  и спорт

Музика

6 час

12,20-13 ч.

6

СИП- български език и литература

Час на класа

СИП-математика

 

Допълнителен час по ФВС

Учебници, тетрадки и помагала  за четвърти клас
1. Български език – 1 тетрадка с широки редове от 60 листа /задължително с полета/. 
2. Читанка – 1 тетрадка с широки редове от 40 листа /задължително с полета/.
3. Математика – 1 тетрадка с широки редове от 60 листа. За чертане: винаги да се носят черен молив и линия/триъгълник/.
4. Човекът и обществото - 1 тетрадка от 40 листа /задължително с полета/.
5. Човекът и природата - 1 тетрадка от 40 листа /задължително с полета/.
6. Изобразително изкуство – блок за рисуване, дебела и тънка четка, водни бои, флумастери, цветни моливи, покривка, бурканче за вода, легенче или капачката на бурканчето.
7. Домашен бит и техника – гланцово блокче, ножица, лепило, пластелин.
8. ЗИП – БЕЛ – помагало „Чета с разбиране”, ще се използва и тетрадката по български език.
9. ЗИП – математика – няма помагало, ще се използва тетрадката по математика и понякога сборникът по математика.
Учебниците по учебните предмети се получават от училището и се предават в края на учебната година. Те не са нови и е нужно да се подлепят и подвържат добре. Да се поставят етикети. В тях не се пише, подчертава и рисува. Когато се скъса или загуби учебник, той се заплаща в троен размер.