Ние сме ІI "б" !

Ученици сме в ОУ ”Христо Ботев” – Асеновград.

Нашето училище се намира в центъра на града. Повече от 60 години в него получават своето образование много момичета и момчета. Сред тях сме и ние!  Събрахме се  на 15.09.2014 година. Създадохме хубави приятелства. Момичетата сред нас са 12, а момчетата са 11. Човекът, с когото споделяме трудности и радости, е госпожа Антоанета Пепелишева.