Учебници, помагала  и тетрадки за трети клас

1. Български език – 1 тетрадка с широки редове от 60 листа /задължително с полета/.

2. Читанка – 1 тетрадка с широки редове от 40 листа /задължително с полета/.

3. Математика – 1 тетрадка с широки редове от 60 листа. За чертане: винаги да се носи черен молив и линия/триъгълник/.

4. Човекът и обществото - 1 тетрадка от 40 листа /задължително с полета/.

5. Човекът и природата - 1 тетрадка от 40 листа /задължително с полета/.

6. Изобразително изкуство – блок за рисуване, дебела и тънка четка, водни бои, флумастери, цветни моливи, покривка, бурканче за вода, легенче или капачката на бурканчето.

7. Домашен бит и техника – гланцово блокче, ножица, лепило, пластелин.

8. ЗИП – БЕЛ – помагало „Чета с разбиране”, ще се използва и тетрадката по български език.

9. ЗИП – математика – няма помагало, ще се използва тетрадката по математика и понякога сборникът по математика.

Уважаеми родители, не купувайте тетрадки с широки редове с по-малко от 40 листа и без полета на всяка страница! Нека учебниците, помагалата и тетрадките на учениците да са задължително с подвързия и етикет /отвън на корицата/.

Помагала

1. По български език и литература ще продължим да работим с „Езикови задачи”

2. Математика – Сборник  по математика

3. Час на класа – „Спазвам  правилата”

4. Помагало по ЗИП – БЕЛ – „Чета с разбиране

5. Атлас по човекът и обществото за 3 и 4 клас, изд.Булвест, може да се намери от бивши ученици.

6. Бележник за кореспонденция - среден размер А5, носи се  от ученика всеки ден и редовно се проверява от родителите.

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. – есенна
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. – коледна
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. – зимна за I - XI клас
04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. – зимна за XII клас
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за XII клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

07.11.2016 г. – неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент
19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
22.05.2017 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост
 

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:

09.02.2017 г. – за I - XI клас